Rob-Lux, 24-310 Karczmiska Pierwsze, ul. Nadrzeczna 172b, tel. 600 257 243   email robert@slawexpolska.pl